МОЈА БРАЋА

Аутобиографија. Моја браћа (одломак)

Они су и себе имали, и смрт, како би друкчије? Али, она и не постоји, кад су они. Али су били с њом. Али, око тога се мораш сам потрудити.

Моја браћа су реална. Али су и моја прича и та најчистија творевина. И заносе су имали и тај велики занос. Ја знам да је то тако, да су били у највишем заносу и у смелости.

И дух су имали и пробуђеност највећу.

И то највише су имали и то Само.

И смрт су имали! А зар је заиста она, смрт сама? Али, јесте! Она је страхота и зло! Али, ништа им не може, мојој браћи ништа није могла, они су пре ње, и то је решење, и онда су они и њихова чистота и њихово постојање и њихово најхрабрије постојање и њихово расветљење.

И себе су расветлили. И све што је с њима. И то што је без речи. И успоставили су тај распоред најчвршћи и унутрашње гледање и онда су дух и та кореографија животна и на тај начин се прикупљају и постоје и "присуствују и постоје"!

И ми смо на исти начин као што су и они, и то искуство имамо и та просуђивања.

А гледања су нам до постојања и непостојања допрла и до мудрости.

Мелпомена

О Мелпомени Данас Градина Књижевне новине Хелсиншка повеља

Кишни мантил. Трансценденција

Free Web Hosting

© 2009 Luka Prošić (lukap@bitsyu.net)

 

 

www.000webhost.com